Salat ved Sørum

Det er store mengder salat ved Sørum - Mosmoen og mot Selte. Det er helt utrolig at her blir det laget skiløyper! Bra samarbeid med grunneiere. Første ryggen i bakkant er Steinsåsen fra Steinsbakken og helt til Kjellerberget. Krokskogens rygg helt bakerst.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 2019

Sommer på Vik pendlerparkering

Av Morten Synstelien

Det er sensommer på Vik pendlerparkering. Ryggen på Krokskogen i bakgrunnen.

14 Aug 2019

Det gror bra på Ringerike

Av Morten Synstelien

I 2013 da det ble ryddet her, måtte vi ha løypestikk for ikke å treffe stubbene på hver side, men det gror bra i dette området. Kornet ser også modent ut. Løype 1537 starter her. I bakgrunnen er ryggen på Krokskogen.

14 Aug 2019

Modent korn ved Hvervenmoen

Av Morten Synstelien

Kornet står modent ved den røde stua ved Hvervenmoen. Mange har sett denne fra E16 når de kommer fra Oslo og nærmer seg Hønefoss.