Parkeringsplasser rett nord for Nestunnelen

Det er parkeringsmuligheter om du kommer fra Oslo rett etter tunnelen ved Nes. Her er det fint å starte hvis du skal opp Nesseterdalen heller besøke milorghytta Baklia. Stien er ikke veldig synlig. Det er nesten så du ser Baklia herfra. Under krigen gikk ikke veien så høyt oppe, men gikk langs Neslandet, det som blir kalt Gamleveien i dag.

Parkeringsplasser rett nord for Nestunnelen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Apr 2019

Stien i ura opp Nesseterdalen

Av Morten Synstelien

Stien går i raset, og har nok vært en hestevei i sin tid. Den er nesten helt borte noen steder, men er den raskeste veien opp til milorghytta Baklia.

18 Aug 2018

Ei artig steinstøtte ved Huken seter

Av Morten Synstelien

De hadde nok ønsket seg en bredere stein.

12 Aug 2017

Honerudsetra

Av Morten Synstelien

Det var folk på setra, et flott bygg. Litt uvant tak, med tverrstokker oppå.