Plog som har vært parkert lenge

Denne plogen står i Gaupeskarveien, like ved krysset Stubdalsveien. Den må ha vært her lenge, se bare på bjørkene som har vokst opp midt i plogen. Tyverisikring?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2018

Auretjern i høstprakt

Av Morten Synstelien

Hadde bare gått her på ski tidligere, men jeg må si at det er en fin plass på høsten. Skiløype 310 går til høyre her inni skogen.

23 Sep 2018

Gapahuken på Gjesvalåsen

Av Morten Synstelien

Rett ved vanntåret ligger denne fine gapahuken. Ukjent for de fleste, dog med unntak av de som har gått på Vik skole. De bruker denne som turmål. Den er veldig stor, men dessverre mangler det et toalett. Sola står tidlig på, så det blir ofte tørt raskt her. For tørt til å fyre bål i perioder.

23 Sep 2018

Utsikt fra Gjesvalåsen ved vanntårnet

Av Morten Synstelien

Her ser du veldig bra tarmen i Tyrifjorden som heter Sælabunn. Så kommer Røysehalvøya. Sælabunn er veldig grunn, og her har Norges lengste brygge stått. Fryser fort til, og er et fint sted å gå på skøyter hvis du har nødvendig utstyr og kunnskap. Her vi står er det god utsikt over jordene på der hvor Rytterakerrunden går om vinteren. Ytterst på Rytteraker ligger Lemovnstangen, trolig et av de fineste stedene i Hole.