Kavling av myr ved Auretjern

Kavling ser ikke veldig pent ut når det blir lagt ut, men etter en sesong, blir det nesten helt borte. Dette hjelper utrolig på bæring av tråkkemaskin, og høyner sikkerheten betydelig. Mye lettere å gå uten å bli våt på beina også.

Kavling av myr ved Auretjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2018

Auretjernsetra nede for telling

Av Morten Synstelien

Auretjernsetra har knekt sammen under all snøen, og er trolig forbi all redning. Burde nok ha vært ryddet vekk.

22 Mai 2019

Nedover mot Steinsfjorden

Av Morten Synstelien

Etter å ha vært på tur i tre uker gjennom Østfold, Østmarka, Lillomarka, Nordmarka og Krokskogen, var det godt å se Steinsfjorden fra toppen av gamleveien fra Retthella. Kjerreveien går veldig mye lenger bort mot Åsa enn en skulle tro, faktisk over 2 km i luftlinje fra E16 ved Sundvollen, der jeg skulle avslutte turen.

22 Mai 2019

Gamleveien til Retthella er våt på våren

Av Morten Synstelien

Den øverste delen av gamleveien mellom Steinsfjorden og Retthella går i et søkk, blir som å gå i ei grøft når det er vår eller mye regnvær.