Veiskjæringen ved Ramberget

Veiskjæringen viser et snitt gjennom Ringerikes silurlagrekke. Midt i profilet er det en tydelig overgang fra blågrønne marine sedimenter til rødlige sedimenter avsatt i ferskvann. Dette ser en særlig ved Ramberget. Sedimentstrukturer og fossiler viser at denne overgangen markerer tilbaketrekningen av kambrosilur-havet fra Oslofeltet for vel 410 millioner år siden.

Veiskjæringen ved Ramberget

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2019

Ramberget - vernet veiskjæring

Av Morten Synstelien

Garntangen naturminne. Dette starter ved Vik og går til Kroksund, derav navnet.

02 Sep 2019

Vik sett fra bakken mot Gjesvold gård

Av Morten Synstelien

Her er Vik sentrum, med butikker og skole. Kan være lurt å stoppe her og se på jordet på den andre siden, og ikke bare suse rett forbi.

02 Sep 2019

Gjesvold gård og utsikt mot Ringkollen

Av Morten Synstelien

Her er kornet høstet, og vi ser Gjesvold gård til venstre. Ringkollen i det fjerne, fint å sykle om Fekjær. Tidligere gikk skiløypa over jordet her og til Kroksund, men ble lagt ned da den krevde mye snø og mye jobb.