Fekjæråsen

Den sydligste delen av Gjesvalåsen blir kalt for Fekjæråsen. Som Nordmarka er denne skrå på syd- og vestsiden og rett ned på øst. Er nok samme konstruktør.

Fekjæråsen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2019

Gang og sykkelbro til veien opp til toppen av byggefeltet på Kroksund

Av Morten Synstelien

Sykler du på veien over til Gjesval og følger skilting for sykkel, kommer du hit til Paddevika. Krokskogryggen i bakgrunnen.

02 Sep 2019

Benk ved fjorden - Vik

Av Morten Synstelien |

Det står en benk rett ved undergangen på Vik. Her er det ofte mer sol enn på Garntangen og på rasteplassen ved bensinstasjonen på Vik. Men mye støy fra E16. Ofte svaner i området her.

02 Sep 2019

Veiskjæringen ved Ramberget

Av Morten Synstelien

Veiskjæringen viser et snitt gjennom Ringerikes silurlagrekke. Midt i profilet er det en tydelig overgang fra blågrønne marine sedimenter til rødlige sedimenter avsatt i ferskvann. Dette ser en særlig ved Ramberget. Sedimentstrukturer og fossiler viser at denne overgangen markerer tilbaketrekningen av kambrosilur-havet fra Oslofeltet for vel 410 millioner år siden.