I grenseland på Helgelandsmoen

Her på Helgelandsmoen krysser man grensen mellom kommunene Hole og Ringerike. I enden av denne rette strekningen er det avkjøring til næringsparken, mens hovedveien dreier mot venstre og fortsetter videre mot sør.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jul 2019

Langs Norderhovsveien ved Storelva

Av Eivind Molde

På vei sørover Norderhovsveien kommer man helt inntil Storelva, som bukter seg i store svinger fra Hønefoss til Tyrifjorden.

11 Jul 2019

Ringerikes museum

Av Eivind Molde

Ringerikes museum ligger like ved Norderhov kirke. Her er det fint å parkere når man skal ut på tur.

11 Jul 2019

Ved Norderhov kirke

Av Eivind Molde

Norderhov kirke er bygt i 1170, og ligger fint til på en høyde, ikke langt fra E16.