Kirkebyvangen 1997: grunnmuren til låven og til hovedbygningen

Dette bildet viser grunnmuren til låven sett mot langsiden med buegangen. Et stykke bak den er enda en grunnmur synlig. Om man ser godt etter, er den også synlig til høyre på bilde nr. 31971. Dette er også grunnmuren til en ganske stor bygning. Bilde nr. 31968 viser at her lå hovedbygningen med to skorsteiner. Nå var den gjemt av tett kratt, og den ble derfor oversett. Videre i samme retning lå det også et ganske stort uthus. Heller ikke det var enkelt synlig nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Sep 2019

Kirkebyvangen 2019: Det vokser igjen

Av Odd Tore Saugerud

Området rundt Kirkebyvangen ble snauhogd rundt årtusenskiftet. Nå er ungskogen i ferd med å vokse til, og det gjør oversikten vanskelig. Bildet viser fundamentet til låvebrua og grunnmuren til en større bygning. I flere av de andre områdene med tett ungskog er det også steinrøyser som tyder på at her var det flere hus. Bildet viser de to tydeligste ruinene. Bilde nr. 31970 og bilde nr. 31971 viser ruinen til venstre i bildet i 1997 før området ble snauhogd. Under bilde nr. 25716 gir Anka Nordenborg en kort sammenfatning av historien til stedet.

11 Jul 2019

Gjennom kulturlandskap på Røyselandet

Av Eivind Molde

Hundstadveien er en av mange veier som er fine å benytte når man sykler på Røyselandet. Omgivelsene er innbydende, det er det ingen tvil om. Bildet er tatt litt sør for Moeskummen.

11 Jul 2019

Utsikt sør på Røyselandet

Av Eivind Molde

Fra Hundstadveien, sør på Røyselandet, er det strålende utsikt nedover mot Bønsnestangen og Tyrifjorden.