«Hei til toget»-kiosken

Etter at toget sluttet å stoppe her på Sandermosen, burde nok kiosken ha byttet navn. Grunnlaget for drift ble nok borte. Nå er bare minnene igjen. Bølgeblikktak redder mye gamle bygg.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2018

Hestevei til Tveitsetra

Av Morten Synstelien

Gammel hestevei, ikke brukt på mange år. Porten er sliten, og det er rast litt ut. Denne veien er nok ikke mye i bruk.

19 Mai 2019

Plaketten på Tschudibakken

Av Morten Synstelien

Tschudibakken fikk navn etter Anton Tschudi, Solemskogens "grunnlegger". Han utparsellerte tomtene i Solemskogen i 1903, Bildet er tatt 19. mai, og var nok pyntet til den 17.

19 Mai 2019

Tschudibakken i Solemskogen

Av Morten Synstelien

Dette er en fin og flott restaurert bakke på mer enn 30 meter. Den ble bygget på dugnad av Solemskogens innbyggere i 1913-14. Restaurert i 1997-98, også på dugnad. Litt malplassert i dag, men har nok en fin historie bak seg. Det står en minneplakett ved den.