Søndre Muggerudmyra ligger klar til skiløyper

Søndre Muggerudmyra ligger badet i lav høstsol, og de første frostnettene har vært på besøk. Det har blåst en del store trær over traseen, så løypebasen har en jobb å gjøre, men her ligger myra klar.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2019

Steinsvika naurreservat i tåke

Av Morten Synstelien

Stille fin dag iSteinsvika naurreservat Her er det flott å gå på skøyter om vinteren, og da er det mulig å gå helt til pumpehuset på Stein gård.

22 Sep 2019

Halvdanshaugen sett fra syd

Av Morten Synstelien

Da vi hadde dugnad på skibroa tok jeg et bilde av "Halvtanshaugen" som vi lokale gutta uttaler Halvdanshaugen. Vi ser her hvor flat Steinssletta faktisk er. Bildet er tatt ved pumpehuset for vanningsanlegget på Steinssletta. Vi ser også bygget til gamle platefabrikken til venstre i bildet. Nysådde jorder - tipper det er høsthvete.

22 Sep 2019

Kuene trives ved Steinsevja

Av Morten Synstelien |

Kuene bruker området på sommeren, vi om vinteren til skiløyper.