En kum nedenfor dammen i Buvassbekken/Vesleelva

Kanskje 25 meter nedenfor demingen på bilde nr. 32428 stikker toppen på en kum med kumlokk opp. Den ligger i den opparbeidede veien fra bebyggelsen, og steinrøyser langs den tyder på at her er det gravet dypt. Dette, og retningen på vei/grøft antyder drikkevannsledning med manøvreringsventil i kummen, og vanninntak nær bunnen av demningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Okt 2019

En kunstig dam i Buvassbekken/Vesleelva

Av Odd Tore Saugerud

Buvassbekken fra Buvann tar til seg sidebekker og skifter etter hvert navn til Vesleelva. Da har den vokst seg så stor at det var grunn til å demme den opp, først med en tørrmurt gråsteindemning, som senere ble reparert med betongdemning. Den hadde reguleringsluke, men ingen synlig tappeluke. Volumet av dammen var så lite at det her var tale om en fangdam. Bilde nr. 32429 gir sannsynligvis svaret på hva som var hensikten med den.

12 Okt 2019

Snøen klar i Midtstubakken

Av Nina Didriksen

Nå er det lagt snø i ovarennet på Midtstubakken.

12 Okt 2019

Mild oktoberdag ved Losby

Av Erik Unneberg

Det var flere som gikk tur fra Losby i dag. Været varierte mellom sol og litt regn, men temperaturen lå opp mot ti grader. Fint turvær!