Steinsjøen på tvers

Er omtrent midt på, og ser mot øst. Flere som fisket, men ikke noe bett i dag, men en flott dag for tur.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Okt 2019

Høststemning ved Stovivann

Av Odd Tore Saugerud

Fra nordenden av Stovivann er det fin utsikt mot Ringiåsen. Også her liver gulbladete bjerker opp langs bredden og opp i lia. Stykket med bare grønne løvtrær omtrent rett over midten av bildet er det inngjerdete området etter Libakke, se bilde nr. 32483. I forgrunnen blader av sverdlilje, takrør og stubber med stubbevoksende sopp.

17 Okt 2019

Nordenden av Stovivann med Kolsås i bakgrunnen

Av Odd Tore Saugerud

Enda en grå og etter hvert våt høstdag, men gule bjerker liver opp i det mørke. Kolsås med mast og tåkedotter i bakgrunnen, Stovi gård i venstre bildekant.

17 Okt 2019

Styvingstre etter husmannsplassen Libakke

Av Odd Tore Saugerud |

«Liebakke» på vestsiden av Stovivann var eldste husmannsplass under Horni gård, nevnt allerede i 1752. Fra starten av 1800-tallet var det to Libakke-plasser. Et inngjerdet og fortsatt ganske åpent område og dette styvede treet nær vannet er de eneste lett synlige sporene etter plassene. Det er også spor etter grunnmurer, men disse er vanskelige å finne. Ved styving ble treet holdt lavt ved at greiner ble kuttet for å gi fôr til buskapen. Toppen av den tykke stammen er her ca. fire meter over bakken.