Når bjørka er så gammel at den ser ut som furu nederst

I området mellom Rytteraker og Svendsrud ligger det et fint turområde. Her er vi på husmannsplassen Rolighet ved Sælabunn. Denne bjørka må være utrolig gammel. Vi ser Tyrifjorden og Rytterakertangen i bakgrunnen. Full høst, og det regner.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Okt 2019

Lite blader igjen

Av Erik Unneberg

Løvtrærne ved Steinstjern har nå blitt ganske glisne. Noen har fortsatt litt høstfargede blader, men det var real høststemning her i dag.

20 Okt 2019

Regn, regn og regn ved Steinstjern

Av Erik Unneberg

Høst og regn hører på en måte sammen, og begge deler var til stede i fullt monn ved Steinstjern i formiddag.

20 Okt 2019

Gardlaus har åpnet for dagen

Av Erik Unneberg

Regnet silte ned, men Gardlaus åpnet kl. 11 i henhold til planen. Tipper besøket ikke var all verden i dag, men det var i alle fall noen bilder på parkeringsplassene Stein, Steinsskogen og Øverland, så noen besøkende ble det vel.