Alle trær på geledd

Sjeldent å se at trærne står så rett. Dette er en sti mellom Rolighet og Sandvika ved Sælabunn. Trærne må være plantet i sin tid. Full høst i Holebygda.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Okt 2019

Når bjørka er så gammel at den ser ut som furu nederst

Av Morten Synstelien |

I området mellom Rytteraker og Svendsrud ligger det et fint turområde. Her er vi på husmannsplassen Rolighet ved Sælabunn. Denne bjørka må være utrolig gammel. Vi ser Tyrifjorden og Rytterakertangen i bakgrunnen. Full høst, og det regner.

20 Okt 2019

Lite blader igjen

Av Erik Unneberg

Løvtrærne ved Steinstjern har nå blitt ganske glisne. Noen har fortsatt litt høstfargede blader, men det var real høststemning her i dag.

20 Okt 2019

Regn, regn og regn ved Steinstjern

Av Erik Unneberg

Høst og regn hører på en måte sammen, og begge deler var til stede i fullt monn ved Steinstjern i formiddag.