Høstfarger på tangen ved Sandvika

Det er full høst, regn og lave skyer. Vi ser Røysehalvøya til venstre, Bønsnes rett frem, og Frognøya. Litt til venstre Svartøyene, og i skyene bak ligger Finnemarka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Okt 2019

Flotte Kalkfuruer på tangen ved Borgenvika

Av Morten Synstelien

Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Borgen på Rytteraker. Vi ser Svartøyene og Rytterakertangen, og Finnemarka ligger bak i skyene. Regn og full høst i dag.

20 Okt 2019

Bladene faller

Av Morten Synstelien

Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Kjellerberget. Regn og full høst i dag, og bladene dekker skogsveien på en flott måte. Konemor i rødt lyser opp.

20 Okt 2019

Regnfull høstdag ved Kjellerberget

Av Morten Synstelien

Det har regnet i flere uker, så også i dag. Det er så vidt høsthveten spirer på jordene.