Heinsteinen(e?)

Heinsteinen er et begrep på Heikampen. Noen mener at den er Heikampens høyeste punkt. Det kan jo være riktig, men den er ikke den høyeste faste berggrunnen, ref. Galdhøpiggen/Glittertind. Under krigen var det også en radiostasjon nær den, noe batterirester under steinen vitner om. Heinsteinen er steinen til venstre i bildet. Men også den til høyre må være en stein, siden det var mulig å se inn under den på flere steder. Begge har typisk form som enden av hvalrygger, dvs. at de har vært under is i bevegelse og blitt skurt av denne. Det samme mønsteret har også den delen av den lille kollen som synes å være en del av den faste berggrunnen i terrenget, og derfor den høyeste faste berggrunnen i området. Den faste delen er oppsprukket med små kløfter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2019

En av de tallrike myrputtene på Heikampmyrene

Av Odd Tore Saugerud

Det er mange myrputter på Heikampmyrene. En typisk myrputt i Marka har gjerne flytetorv og siv langs kantene, men puttene på Heikampmyrene er typisk brådype og med skarpt avgrenset og fast bredd. Denne putten nord på den nordøstligste myra er ikke helt typisk, siden den har siv i nordenden (venstre del av bildet) og til og med vannliljer midt i putten. Men sydenden er typisk, brådyp og med skarp avgrensning.

25 Okt 2019

Vått på Heikampmyrene

Av Odd Tore Saugerud

Denne dagen var solrik og forholdsvis varm, men etterfulgte en heller våt natt. Det var svært merkbart i dette området, og særlig på de store myrstrekningene. Mange steder sto vannet over mosen og mellom grastuene, og det ble mange omveier og ekstraskritt for ikke å plumpe altfor mye. Dette er vestenden av Trekønnmyr, hvor det også var problematisk å komme frem utenfor selve myra.

25 Okt 2019

Bjørnebekken og en stabel med lemmer

Av Odd Tore Saugerud

Vest for Svartberget deler Heikampveien seg med en vestlig gren til Høgkastdalen og en østlig til Bjørnemyr. Ovenfor Gransetervollen følger den østlige delvis Bjørnebekken, og går over til å bli mosegrodd og ganske idyllisk. På bildet har den flomstore Bjørnebekken blitt til et lite, langstrakt vann, og i vannet ligger en stabel med kvadratiske trelemmer. Langs stien vest for Bekken ligger det også to stabler med slike lemmer, den ene prydet med en brukket ski. Jeg mener å huske at slike lemmer ble brukt i myrhull på stien etter der veien ender, men det kan være feil.