Vakkert ved Stordammen

Solrikt og lite vind ved Stordammen i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Okt 2019

Vensåsseter høsten 2019

Av Erik Unneberg

Etter at taket på den største bygningen på Vensåsseter raste sammen en vinterdag i 2019, ser det litt annerledes ut her enn tidligere, se bilde nr. 8695 og bilde nr. 12435, som er tatt fra samme sted.

26 Okt 2019

Uten tak på Vensåsseter

Av Erik Unneberg

En vinterdag i 2018 måtte taket på den største bygningen på Vensåsseter gi tapt for snøen. Slik ser det ut innendørs nå, uten tak.

25 Okt 2019

Heinsteinen(e?) sett fra nord

Av Odd Tore Saugerud

Heinsteinen, eller er det Heiensteinen, er et begrep på Heikampen. Den er steinen til venstre i bildet, den vestre. Men også den til høyre må være en stein, siden det var mulig å se inn under den på flere steder. Begge har typisk form som enden av hvalrygger, dvs. at de har vært under is i bevegelse og blitt skurt av denne. Se mer om dette under bilde nr. 37972 fra 2021.