Grønt terreng på åsryggen med Middagskollen

Middagskollen ligger på åsryggen mellom Tjuvdalskollen og Østre Fyllingen sammen med kollene Midthytthøgda og Fyllingskollen. Terrenget i området er interessant med mange parallelle smådaler i retning nord/syd med skrenter og stup, avbrutt av flate myrområder. Som bildet viser, er mye av grunnen mosedekket, og det er flere mer eller mindre tydelige tråkk. Tråkket på bildet er en fortsettelse av driftsveien til Midthytthøgda, og går etter hvert nord for Fyllingskollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2018

Utsikt mot Holsfjorden

Av Morten Synstelien

Fra Enger i Sylling er det flott utsikt nordover mot Holsfjorden. Denne forsommerdagen var klar og solfylt.

28 Okt 2019

Bratt i Krokkleiva

Av Morten Synstelien

Den siste kneika er temmelig bratt. Tenk hvordan det var å være hest her når det var isete og glatt. Må ha vært litt av et slit, og ei heller ufarlig. Krokkleiva ble restaurert i år, og vi ser at det er laget hull i muren, slik at vannet kan komme ut.

29 Okt 2019

Nattefrosten har kommet til Helgelandsmoen barnehage

Av Morten Synstelien

Det har vært klart og kaldt i natt. Det er mye is på veien, og dette er bra. Flott med litt tele i bakken, så det kan bli skiløyper for barna. Det har blitt ryddet en ny trasé slik at vi kommer lettere inn men scooter, uten å måtte kjøre på vei. Utrolig klart og fint høstvær i dag.