Solnedgang over bærbuskene

Fra en høyde på Gomnes fikk vi med oss den siste biten av solskiven før den forsvant i vest. Her på Røyselandet er det fint å sykle, men vi står bare noen meter fra skiløypa som er en rundløype på rundt 16 kilometer. Årets bærhøst er forlengst i hus, etter de tomme buskene å dømme.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2019

Dalsgruva

Av Odd Tore Saugerud

Dalsgruva sies å ha vært 120 meter dyp, og hadde så stort vanntilsig at den ofte ble for full av vann til å kunne drives. Pumper drevet av hestevandring var ikke tilstrekkelig her. Det var nok et hovedsvinge med fundament helt inntil gruva, men det er ikke entydige spor etter dette. Det er tre vann, delt av steinrygger i den kløfta gruva ligger i, så det ser ut til ar den har hatt tre nedganger.

31 Okt 2019

Det siste hovedsvingefundamentet før Dalsgruva

Av Odd Tore Saugerud

Det neste hovedsvingefundamentet viste seg å være det siste før Dalsgruva. Det ligger helt inntil Gjørtlerstien, som det er opplysningsskilt ved der den krysser den gulmerkede kulturstien til Myrgruvefossen.

31 Okt 2019

Et ganske velbevart hovedsvingefundament

Av Odd Tore Saugerud

Det skal ha vært 18 hovedsvinger. I dag er fortsatt 16 av fundamentene til disse synlige, derav fem på østsiden. Dette er det best bevarte av dem, men hvor går stangfelten videre? Det er ganske flatt, så det er nok en horisontal retningsforandring, men herfra er terrenget dekket av et kratt av småfuruer. Kompasskurs mot Dalsgruva og énmannsmanngard ble løsningen.