Hole on ice

Dett bildet er tatt i Bitchs vei i Steinsåsen. Det er en god del aktivitet angående skøyter i Holebygda, og det er turskøyter, brøyting av bane på Steinsfjorden og i hvert fall tre små baner som blir sprøytet. Gomnesfeltet, Sollihøgda og her i Steinsåsen. Det er et nystartet forum som går under navnet «Hole on ice» - som vi håper skal gi litt erfaringsutvekslinger mellom gruppene. Lavterskel tilbud for barn - utført på dugnad.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

15 Jan 2020

Snø på Bukollen

Av Nina Didriksen

Gårsdagens nedbør var hvit på Bukollen. Nede i Nittedal er det mye grønn grunn, og skituren «Nittedal på langs» må tas en annen gang.

15 Jan 2020