Ved foten av Burudåsen

Ikke lett å kjenne seg igjen, selv for oss lokale. Men til høyre ligger Vaker, og helt på høyre kant ligger gården Bure. Hint: På toppen av ryggen skimter du høyspentlinja som går fra Ringerike sykehus og opp til Løvlia. Bildet er tatt mot nord.

Ved foten av Burudåsen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Mar 2020

Burdåsen sett nedenfra

Av Morten Synstelien

Det er overheng på toppen av Burdåsen, eller Burudknatten som den også blir kalt. Jeg står på jordet på nedsiden.

22 Mar 2020

Null løyper, ny årstid

Av Morten Synstelien

Her ser vi hvor skiløypa skulle gått, det er glattet på pløya. Gyrihaugen rett bak på toppen av Krokskogens rygg. Snø i høyden, bart og sykkelføre i bygda.

22 Mar 2020

Vår i lufta ved Kalkverket

Av Morten Synstelien

Lite biler ved Kalkverkets utfartsparkering. En trailertilhenger og en maskintilhenger hadde fylt opp plassen. Her er det tre valg: til venstre mot Åsa, rett frem i Vollgata til Steinssletta eller til høyre for å komme til Norderhov. Ser ut som det er en bilist som har vært veldig i tvil og tatt noen ekstra runder før han fant ut hvor han skulle!