Enkel merking av stinettet på toppen av friområdet i Steinsåsen

Det ble satt opp provisorisk merking i hele området for en del år siden. Det fungerer fortsatt, men jeg håper det blir bedre merket etter hvert. Et flott sted med mange stier og flotte utsiktspunkter. Mye brukt av lokalbefolkningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Mar 2020

Parkeringsplass ved Hole undomsskole

Av Morten Synstelien

Her er det fint å sykle, slik at du kommer over broa på gamleveien. Porten er låst kveld og helger, så hvis du skal parkere her, parker på den lille plassen på utsiden av bommene. Her kan du også parkere om du skal gå på ski på Koksrudjordet, rett opp til høyre, ca. 125 meter unna.

24 Mar 2020

Husmannsplassen Steinsrud

Av Morten Synstelien

Den flotte husmannsplassen Steinsrud ligger ved Koksrudjordet på Jomfrulandsveien mellom byggefeltet i Steinsåsen og Kjellerberget. Mange bruker Jomfrulandsveien som turvei, da den nå er stengt for gjennomkjøring med bom. Det har også fra gammelt av et annet navn på folkemunne: «Promilleveien». Fint å sykle her.

24 Mar 2020

Utsikt fra Steinsåsen

Av Morten Synstelien

Det er mange flotte utsiktspunktert på stien som går fra toppen av Rudvangveien og på kanten mot Kjellerberget (vanntårnet). God utsikt over store deler av Steinssletta. Bildet er tatt mot nordvest.