Gang- og sykkelbroen ved Hole ungdomsskole

Denne gjør at du kan passere den tidvis trafikkerte Viksveien på en sikker måte og komme ned på gang- og sykkelveien. Krokskogens rygg og Steinsfjorden i bakgrunnen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Mar 2020

Vanntårnet på toppen av Steinsåsen

Av Morten Synstelien

Hit går det både vei og mange stier, både fra toppen av Rudvangveien og ned til Jomfrulandsveien. Passer også for de med barnevogn.

24 Mar 2020

Enkel merking av stinettet på toppen av friområdet i Steinsåsen

Av Morten Synstelien

Det ble satt opp provisorisk merking i hele området for en del år siden. Det fungerer fortsatt, men jeg håper det blir bedre merket etter hvert. Et flott sted med mange stier og flotte utsiktspunkter. Mye brukt av lokalbefolkningen.

24 Mar 2020

Parkeringsplass ved Hole undomsskole

Av Morten Synstelien

Her er det fint å sykle, slik at du kommer over broa på gamleveien. Porten er låst kveld og helger, så hvis du skal parkere her, parker på den lille plassen på utsiden av bommene. Her kan du også parkere om du skal gå på ski på Koksrudjordet, rett opp til høyre, ca. 125 meter unna.