Vårkveld ved Sankt Olaven

Fra Sankt Olaven på Eineåsens østside kunne vi se at også i området rundt Glitredammen var det vårgrønt. I bakgrunnen ser vi Nordre og Søndre Kolsås, som lå i skyggen da bildet ble tatt. Omtrent tre år tidligere ble bilde nr. 27081 tatt fra samme sted. Det viser at i begynnelsen av mai 2017 hadde ikke våren kommet så langt som den har kommet i år (25. april).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Apr 2020

Eineåsen panorama

Av Erik Unneberg

På en flott vårkveld på Eineåsen var det panoramautsikt over den vestre delen av Bærum. Til venstre i bildet (i bakgrunnen) ser vi Søndre Kolsås, med Oslofjorden videre til høyre.Bebyggelsen på Rykkinn har vi sentralt og til venstre i bildet, med Kirkerudbakken i bakgrunnen. Til høyre for den igjen, ligger Stovivann, som ligger i Ramsåsens skygge. Helt til høyre ser vi Skuibbakken, også den ligger i skyggen.

23 Apr 2020

Storfossen i Flåbekken

Av Odd Tore Saugerud

Flåbekken starter litt nord for toppen på Bergsåsen, og renner først mot nord, og så mot øst til den går inn i Gupuelva nord for Mobråtan. På bildet renner den over stupet langs veien til Tveitersetra, og danner der den største fossen underveis. Nå er det bare de siste rester av årets snø som kommer ned, men det brede, blankslitte området på toppen av stupet viser at her kan det gå ganske friskt for seg under flom.

23 Apr 2020

En vannputt med et oppstått uhyre

Av Odd Tore Saugerud

Terrenget syd for kollen 346 moh. er ganske kupert og kronglete. Bare svake tråkk og spor etter elg, ellers hakkespetter som markerer revir og travle småfugler. I denne lille utvidelsen av bekken mot Kveglund var det en over tre meter høy rotvelte, som i blandingen av sol og skygge kunne minne om et dragelignende uhyre som hadde reist seg opp av vannet.