Sliten dør

Inngangspartiet på husmannsplassen Søtbakken bærer preg av fraflytting.

Sliten dør

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Mai 2020

Botilrud sett fra Norderhov

Av Morten Synstelien

Vi gikk mot Botilrud, og tok veien inn mot Skinnloven (hvor du ser to syklister). Skiforeningen har flere meget flotte sykkelturer i dette området. Helt i høyre kant av bildet ser du gang- og sykkelveien som går opp til Gihletoppen og følger E16 til Sundvollen. I Bakgrunnen ser vi Gyrihaugen.

02 Mai 2020

Snart klart for sauene

Av Nina Didriksen

Det er ikke vanskelig å skjønne at Rønnerudbråtåsletta brukes som beitemark. Vi får håpe det kommer dyr i år også. 200-300 meter lenger opp ligger den gamle husmannsplassen Søtbakken.

02 Mai 2020

Løvet springer ut ved Ringerikes Museum

Av Morten Synstelien

Norderhov kirke og museet deler samme parkeringsplass. Du skimter inngangen til kirka til høyre i bildet.