Fraflyttet stue

Det bor ingen lenger i stua på husmannsplassen Søtbakken i Jevnaker.

Fraflyttet stue

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Mai 2020

Sliten dør

Av Nina Didriksen

Inngangspartiet på husmannsplassen Søtbakken bærer preg av fraflytting.

02 Mai 2020

Botilrud sett fra Norderhov

Av Morten Synstelien

Vi gikk mot Botilrud, og tok veien inn mot Skinnloven (hvor du ser to syklister). Skiforeningen har flere meget flotte sykkelturer i dette området. Helt i høyre kant av bildet ser du gang- og sykkelveien som går opp til Gihletoppen og følger E16 til Sundvollen. I Bakgrunnen ser vi Gyrihaugen.

02 Mai 2020

Snart klart for sauene

Av Nina Didriksen

Det er ikke vanskelig å skjønne at Rønnerudbråtåsletta brukes som beitemark. Vi får håpe det kommer dyr i år også. 200-300 meter lenger opp ligger den gamle husmannsplassen Søtbakken.