Norderhov kirke sett fra Frok

Vi ser Gusgarden, som gården rett fram heter. Truende skyer i bakgrunnen, selv om vi står i flott sol.

Norderhov kirke sett fra Frok

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Mai 2020

Fraflyttet stue

Av Nina Didriksen

Det bor ingen lenger i stua på husmannsplassen Søtbakken i Jevnaker.

02 Mai 2020

Sliten dør

Av Nina Didriksen

Inngangspartiet på husmannsplassen Søtbakken bærer preg av fraflytting.

02 Mai 2020

Botilrud sett fra Norderhov

Av Morten Synstelien

Vi gikk mot Botilrud, og tok veien inn mot Skinnloven (hvor du ser to syklister). Skiforeningen har flere meget flotte sykkelturer i dette området. Helt i høyre kant av bildet ser du gang- og sykkelveien som går opp til Gihletoppen og følger E16 til Sundvollen. I Bakgrunnen ser vi Gyrihaugen.