Nautsundkollen

Nautsundkollen tilhører Spålen-Katnosa naturreservat, og skogen kan oppleves slik den er når det ikke gjøres store inngrep i den. Det går likevel en blåmerket sti over kollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Jul 2004

Holoaseter

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Det gror igjen rundt setervollene, men fremdeles er det utsikt fra Holoa mot Skarvvannet med Svarttjernshøgda i bakgrunnen.

29 Sep 2002

Greveveien

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Mellom Ørfiske og Hakadal, øst for den ”nye” veien finner man et stykke av den opprinnelige Greveveien

26 Jun 2003

Strykenvannet

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Man får et glimt av Strykenvannet fra brua ved Stryken stasjon.