Stubdalskampen oktober 1997: Stubdal gård

I Kjentmannshåndboken 1996–98 reklameres det med utsikt over Stubdal i et tilnærmet fugleperspektiv. At dette ikke var falsk reklame, bekrefter dette bildet fra førdigital tid. Hogstfeltene har etter hvert vokst til, men nye har kommet til. I bakgrunnen Vassfarfjella med et dryss av nysnø.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Sep 2020

Stubdalskampen: utsikt mot nord

Av Odd Tore Saugerud

Selv om utsikten fra det høyeste punktet på Stubdalskampen ikke er mye å skryte av, er det likevel en severdig utsikt over et stup i lia mot nord ca. 300 meter mot nordøst og 20 meter lavere. Også her har granskogen begynt å dekke nærutsikten, men Damtjern og Høgåsen er tydelige. Den lyserøde flekken nesten midt på bildet er taket på det gamle uthuset på Stubdalssetra. Men tidligere var utsikten her mye bedre, se bilde nr. 35324 og bilde nr. 35325 fra 1997, og bilde nr. 7233 fra 2007.

08 Sep 2020

Stubdalskampen: trigpunkt 605 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Området på toppen av Stubdalskampen er forholdsvis flatt, men med mange småkoller med søkk og myrer mellom. Her er det høyeste punktet med trigbolt og rester av festene for et fotsignal. Toppvarden her er mer enn beskjeden. Utsikten er heller ikke mye å skryte av, men blåbærlyngen har i alle fall begynnende høstfarger.

08 Sep 2020

Ettermiddag ved Svea

Av Nina Didriksen

Det var stille i Svesvika, der skiløypa går ut på vannet. Vi må nok vente noen måneder på is og skiføre.