Burudvann og Haugen gård

Det er fin oversikt over Burudvann og Haugen gård når man står på høyden på østsiden av åsen over vannet og titter ned.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2020

Gapahuk i Bærumsmarka

Av Vigdis Jynge

Lions har bygget en gapahuk i Bærumsmarka med fantastisk utsikt over Burudvann. En liten familie har gått opp på stien fra demningen i Burudvann. Nå koker de middag før returen går ned via kjerreveien og skogsbilveien til Haugen gård og videre til parkeringsplassen ved Burudvann.

06 Sep 2020

Vardåsen i morgensol

Av Vigdis Jynge

Vardåsen i tidlig morgensol i september. Bildet er tatt fra Bjerkøya i Asker. I forgrunnen har vi Oslofjorden og Blakstad sykehus.

08 Sep 2020

Stubdalskampen: utsikt mot vestenden av Damtjern

Av Odd Tore Saugerud

Lysforholdene denne dagen med delvis overskyet himmel og flatt lys gjorde det vanskelig å identifisere detaljer på bilde nr. 35323. Som dette bildet viser, gikk det bedre med teleobjektiv og litt massasje i Photoshop. I nedkant av bildet vises demningen og hyttene ved den, og nær overkanten vises Purvollen og Østre Purvollen. På begge steder er forfallet synlig. Hensikten med å bruke teleobjektiv var egentlig å få et bilde av Ingeborgseter sett ovenfra, men der var skogen så tett og høy at ikke en gang den fortsatt åpne setervollen kunne anes.