Turistskaret

Litt typisk for Krokskogen er disse skarene, som nesten alltid går i nord/syd-retning. Her går gamle og nye veier, i de mindre skarene går det oftest dyretråkk. Du må ofte gjennom disse for å komme opp og dit du skal.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2020

Nedblåste trær over hesteveien ovenfor Stubdal

Av Morten Synstelien

Det ligger noen trær over stien, men det er greit å gå rundt. Det har blåst en del i det siste.

10 Sep 2020

Automatbom til Løvlia

Av Morten Synstelien

Fra den vestligste parkeringsplassen ved Damtjern går veien til Damtjern til venstre, mens det er SMS-bom til Løvlia og blåmerka sti til Huken seter til høyre.

10 Sep 2020

Burudvann sett fra oven

Av Vigdis Jynge

Burudvann er overraskende langt og smalt. Fasongen på vannet synes godt fra høyden på østsiden.