Høsten har kommet til Manaskardet

På steinen til høyre står det «anno 1775 bleu» eller blev. Ikke lett å lese. Steinen har vært kjentmannspost tidligere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Sep 2020

Alpin steinsøyle ved Gjertrussen

Av Morten Synstelien

Denne steinsøyla er ca. 5~6 meter høy, målt med amerikansk øyemål lånt av min gamle far, ca. ti meter fra nedsiden. Den er derfor mindre enn Pipestein og større enn Gygra, og er navnløs og lite kjent. Storøya og Holebygda i bakgrunnen. Den nordlige delen på Storøya (som heter Vinterguten) ses veldig bra på bildet.

21 Sep 2020

Geitøya sett fra Gjertrussen

Av Morten Synstelien

Det er høst, og Geitøya synes veldig fint fra dette utsiktspunktet. Vi ser E16 rett ned og Sørbråten (mest kjent som forslag til minnested hvor odden skulle kuttes i to). Purkøya til høyre i bildet, og rett over den Frognøya. Rødlig himmel allerede. Vi ser Andersnatten 905 moh., og tror høyeste punktet er Skirveggin på 1381 moh. i Numedal, helt bak i bildet.

21 Sep 2020

Storøya og Holebygda sett fra Gjertrussen

Av Morten Synstelien

Holebygda er flott. Vi ser sørvendte, gode jorder, og du skal reise langt for å finne så flott utsikt som det er langs Krokskogens åsrygg. Vi skimter E16 på Høgkastet nede til høyre i bildet.