Mye vann ved elvens start

Øverlandselva starter på golfbanen på Haga, der Østernbekken slutter seg til Sæterbekken. Dette bildet er tatt noen hundre meter senere, og viser med med all tydelighet at det har regnet mye i det siste. Noen steder var turstien langs elven helt oversvømmet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Nov 2020

Mer elv enn bekk

Av Erik Unneberg

Sæterbekken er nå mer som en elv å regne, der den fosser under Ankerveien ved Haga golfbane.

01 Nov 2020

Siste og nest siste fase

Av Erik Unneberg

November har meldt sin ankomst, og på Haga har golfspillerne avsluttet sesongen. Også trærne i dette kulturlandskapet forbereder seg på vinteren, slik vi ser på bildet. Treet til venstre er inne i sin siste fase når det gjelder blader, mens det til høyre fortsatt har igjen litt å kvitte seg med. Vi ser Gardlaushøgda i bakgrunnen. Forhåpentligvis blir det en fin skisesong på Haga denne vinteren.

01 Nov 2020

Stubberud skogpark naturreservat

Av Erik Unneberg

Ved parkeringsplassen ved Haug skole finner vi dette opplysningsskiltet med informasjon om Stubberud skogpark naturreservat. Naturreservatet ble opprettet allerede i 1929, og det har vært strid om bevaringen av området blir ivaretatt hvis det blir sykkelvei gjennom området, som også omfatter Sauejordet. Navnet Stubberud stammer fra en husmannsplass som lå her frem til slutten av 1800-tallet.