Lønnsom avstikker til Stemnålstjern

Det er nok ikke veldig mange som vet hvor Stemnålstjern er, men dette er en liten Krokskog-idyll. Svært vått i terrenget nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Nov 2020

Kjempen ligger fremdeles i Stemnålstjern

Av Nina Didriksen |

Det er mye vått terreng rundt Stemnålstjern, men det var verdt avstikkeren på vei mot Presthytta. Det gamle treet i vannet sees også på bilde nr. 19938 fra 2013. Gammel kjentmannspost og ny geocache.

26 Nov 2020

Forsiktig passering av Fjerdingsbekken

Av Nina Didriksen |

Det lå en nesten usynlig ishinne på steinene i Fjerdingsbekken. Fotografen valgte å krabbe. På treet til høyre sees kjentmannsposten fra 2018, som står ute et lite år til.

25 Nov 2020

Vollen på Ringivollen seter 2020

Av Odd Tore Saugerud

Siden tuften på bilde nr. 35750 og tuften på stien lå nokså nær hverandre, må det ha vært setervoll mellom dem. Slik ser den ut i dag, bush med en blanding av vindfall, gamle trær og ungskog. Vi fant likevel en forholdsvis rett kant, som kan ha vært etter den vestre langveggen til seterhuset med idstedet, men denne ganske mørke novemberdagen var ikke egnet til videre undersøkelser i marka. Vel hjemme igjen fant vi at Asker og Bærum historielag i sin bok "Vestmarka – seterliv og kølabrenning" hadde et kart over Ringivollen. Posisjonen til seterhuset stemte ganske bra, men der var ildstedet i sørøstre hjørne. Hit kan det bli en interessant tur en sommerdag.