Høy og ganske godt skjult

Den gamle demningen helt sør i Nibbitjern ligger utenfor stinettet, men er imponerende for dem som leter den opp. Den ble brukt for å regulere vann i forbindelse med fløting i Lomma. Kjentmannspost 1994-1996.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Nov 2020

Svak sol ved Nibbitjern dam

Av Nina Didriksen

Solen tittet plutselig frem mellom trærne her sør i Nibbitjern. Litt av den gamle demningen skimtes i høyre del av bildet.

26 Nov 2020

Ute til lunsj

Av Nina Didriksen

Det passet med et lite bål for å koke kaffevann denne fine torsdagen med sol og lite vind. Bildet er tatt like ved der blåstien krysser Fjerdingsbekken og grensen til Krokskogen naturreservat.

26 Nov 2020

Historie ved skiløypa

Av Nina Didriksen

En av skiløypene sør for Løvlia krysser Okseløken, der et skilt forteller om hemmelig milorgaktivitet under krigen.