Sollibråtan 2020 sett fra syd

Sydveggen på huset mangler nå et stort stykke av reisverket og kledningen, og taket gir etter. Taket overlever neppe en kraftig snøvinter. Bilde nr. 35773 viser hvordan tilstanden var i 2008 sett fra omtrent samme retning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Nov 2020

Høy og ganske godt skjult

Av Nina Didriksen |

Den gamle demningen helt sør i Nibbitjern ligger utenfor stinettet, men er imponerende for dem som leter den opp. Den ble brukt for å regulere vann i forbindelse med fløting i Lomma. Kjentmannspost 1994-1996.

26 Nov 2020

Svak sol ved Nibbitjern dam

Av Nina Didriksen

Solen tittet plutselig frem mellom trærne her sør i Nibbitjern. Litt av den gamle demningen skimtes i høyre del av bildet.

26 Nov 2020

Ute til lunsj

Av Nina Didriksen

Det passet med et lite bål for å koke kaffevann denne fine torsdagen med sol og lite vind. Bildet er tatt like ved der blåstien krysser Fjerdingsbekken og grensen til Krokskogen naturreservat.