Det klarner opp ved Kleiva utfartsparkering

Idet sola kommer, begynner Kleivstua utfartsparkering å fylles opp med biler.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Jan 2021

Åpen kanal mellom Juveren og Storelva

Av Morten Synstelien

Denne kanalen var frosset til 26. desember, og da gikk vi på skøyter her. Se bilde nr. 36016. Men mildvær og økt vannføring gjør at det har blitt åpent, og et større innos nå. Isen er i full oppløsing, og er nesten bare slush. Vi ser mot øst, og den sydlig delen av Stubdal på Krokskogens rygg.

03 Jan 2021

Drømmeforhold i lysløypa

Av Morten Synstelien

Her er vi nesten på toppen av lysløypa på Kleivstua. Den var i god stand i dag. Etter at det ble hugget her, har området blitt åpnet opp. Det kommer nå mer snø i løypa, og færre trær faller i den. Vi ser rett mot syd. Mye trafikk i dag.

03 Jan 2021

Isen legger seg på Steinsfjorden

Av Morten Synstelien

Jeg står på brygga ved Hole Arbeidssenter og ser nordover. Værskille og magiske forhold, kanskje får vi drømmeis? Vi ser Loreåsen helt til venstre, så kommer øya Tvehjulingen, Svinøya ligger foran Ulvøya, men ser ut som ei øy på bildet. Dette er en del av Steinsfjorden biotopvernområde.