Full aktivitet i Røa snøpark

Voksenjordet ved Bogstad camping ligger såpass lavt at det meste av nedbøren i januar 2021 kom som regn. Men den driftige skigruppa i Røa IL har likevel klart å få skape gode forhold for store og små, som gjerne vil gå på ski i nærområdet, ved hjelp av snøkanoner, dugnadsånd og en liten prepareringsmaskin.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Jan 2021

Hornigårdene med Kolsås i bakgrunnen

Av Odd Tore Saugerud

Ved nordenden av Stovivann ligger også Hornigårdene, dit det går brøytet turvei over jordene. Det er klar og fin utsikt til Kolsås-massivet, men ved sydfoten av dette er litt av den brune smogen over Oslogryta synlig. Bare en halv time senere hadde et svakt vinddrag fra syd ført en del av den inn i dalen mellom Kolsås og Tanumplatået.

31 Jan 2021

Nordre Ståvi gård

Av Odd Tore Saugerud

Ved nordvestenden av Stovivann ligger Ståvigårdene, som vannet har navn etter. Det mørkebrune huset ligger ved starten av utløpet fra Stovivann, men vi kjenner ikke funksjonen til dette.

31 Jan 2021

Jordveien etter husmannsplassene Libakke

Av Odd Tore Saugerud

På vestsiden av Stovivann var det et såpass flatt område at det ble anlagt to husmannsplasser med jordveier. Nå er det bare ruiner og et styvingstre igjen, se bilde nr. 32483 for mer informasjon. Bildet viser også at det hadde vært stor trafikk på vannet. Det var også tallrike sprekker i isen, og det var som om det gikk et middels tordenvær med enkelte kraftige brak når isen sprakk opp mens vi gikk på vannet.