Over Rausjø i fine spor

Det går mot nok en kald vinternatt, med lys i noen av hyttene rundt Rausjø, og Kjerringshøgdas profil som silhuett mot kveldshimmelen i nord.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

07 Feb 2021

Nydelig over Tonevann

Av Lise Henriksen

Nå er det fint å gå på vannene i Østmarka. Vi ser nordenden av Tonevann, hvor folk gikk både til fots og på ski sist helg. I skogsterrenget er det litt lite snø, men i åpent lende, på skogsveier og fra vann til vann kan man gå i milevis.

11 Feb 2021

Høy strømpris gir stort innløpsos i Nordfjorden

Av Morten Synstelien

Det er høy vannføring, trolig pga. høy kraftproduksjon. Storelva lagrer et stort, åpent os, og et stort parti med svekket is over mot Breien. Det ligger to campingplasser ved siden av hverandre her i Onsakervika: Odin og Onsakervika Camping. Legg merke til at Storelva har frosset igjen!

11 Feb 2021

Båthavna på Gomnes sett fra isen

Av Morten Synstelien |

Dette området har den flotteste isen på Tyrifjorden akkurat nå. Dog kaldt i dag med -18 °C til morran og -10 °C og sol på ettermiddagen. Litt kald trekk. Her er isen heldigvis ikke så veldig tykk, så det er mindre sprekker enn lengre inn i Nordfjorden. Husk nødvendig sikkerhetsutstyr, og også hjelm og knebeskyttere når du går ut på isen.