Is- og snøbro på vadestedet ved Kjaglienga

Vadestedet ved Kjaglienga er vanligvis en nokså fuktig opplevelse, men i år har det vært kaldt nok vær til at det har dannet seg en sikker is- og snøbro der. Her går både blåstien og den gamle skiløypa, og det har vært bra med trafikk av folk med og uten ski. I bakgrunnen skimtes plassen Kjaglienga.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

08 Mar 2021

En ny, naturlig bro over Isielva

Av Odd Tore Saugerud

Det har blitt mange falne trær på grunn av tung snø og vind også i Kjaglidalen i vinter. Her har et ganske grovt tre med dobbeltstamme falt tvers over elva. Stort nok til å ake seg over på, eller kanskje også til å balansere på. Snølaget viser at det foreløpig ikke er brukt av hverken dyr eller folk.

08 Mar 2021

På vei opp Tjuvdalen

Av Nina Didriksen

Vi er innunder Nilsåsen, på vei mot Nilsehula. Kanskje noen tyver hadde gjemt noe i hulen og at det er bakgrunnen for hulens navn? Kjentmannsheftet fra 1994 har ikke fasiten. Fint å gå opp langs bekken til hulen.

08 Mar 2021

Sti og løype over Svarvestolbrenna

Av Nina Didriksen |

Det er fremdeles synlige skispor, men i dag var det brodder som gjaldt. Snøen bærer fint, og isen er glatt. Her hvor løype og sti skiller lag, sto kjentmannsposten i 2000-2002.