Bustevollen

Denne hytta ligger akkurat i krysset der løype 509 fra Lushaughytta møter løype 1274 fra Risbakken. Hytta var opprinnelig brukt som hoggerhytte for Tingelstad allmenning, men er nå i privat eie.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Mar 2021

Sundvollen sett fra hugstfeltet ovenfor SOS

Av Morten Synstelien

Isen ligger flekkete på Steinsfjorden. Utsikten etter hogsten har gjort at det blitt god oversikt her.

21 Mar 2021

Malsjøsetra

Av Steinar Kjærnsrød

Malsjøsetra ligger som en vennlig oase i sydhellingene ned mot Malsjøen. Her er det flott både sommer og vinter. Det var gårder på Jaren som hadde seterdrift her tidligere.

21 Mar 2021

Malsjøsetra lokker

Av Steinar Kjærnsrød

I det flotte været i dag tok fotografen en avstikker ned til Malsjøsetra for en rast i solveggen der