Fortsatt is på Hauktjern

Selv om det har vært pent vær og varme noen dager nå, ligger det fortsatt is over mesteparten av Hauktjern. I fjor var vannet så godt som isfritt 29. mars. Også i bekker ligger det issvuller etter den ganske strenge kuldeperioden i vinter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Apr 2021

Sundet mellom øya og vestbredden

Av Odd Tore Saugerud

Mellom øya og vestbredden av Store Åklungen ligger et myrområde på om lag samme nivå som dagens vannstand. Siden vannet er demt opp i underkant av to meter, kan øya opprinnelig ha vært landfast. På orienteringskartet fra 2010 er det en interessant detalj her: Nedenfor stupet på bildet er det avmerket en rektangulær bygning. Vi tenkte oss at det kanskje kunne være en milorghytte med stupet som bakvegg, men det var sannsynligvis bare et feiltrykk.

19 Apr 2021

Utsikt mot syd fra øyas sydspiss

Av Odd Tore Saugerud

Fra øyas sydspiss er det fin utsikt over mesteparten av Store Åklungen og omgivelsene i syd. På bildet er Lynhytta synlig mot høyre bildekant.

19 Apr 2021

Til den største øya i Store Åklungen

Av Odd Tore Saugerud

Langs vestsiden av Store Åklungen ligger det en ganske stor og lang øy som rager om lag 30 meter over normal vannstand. Over det smale sundet mellom denne og vannets vestbredd er det laget en steinfylling for adkomst. Den har nå sunket under vann, og oppå er det lagt diverse trestammer og annet rot som man kan balansere over på. Her var forsiktighet påkrevet, for det var blank is stedvis mellom stammene.