Isen ligger i Vassendvika

Her har isen på Storflåtan løsnet fra land, og løypestikkene er tatt inn. Her er veien beste og sikreste alternativ.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Apr 2021

Veien mellom Damtjern og Storflåtan er snart klar til å sykles på

Av Morten Synstelien

Det er teleløsing, og en par syklister hadde prøvd seg. Litt is noen plasser, så best på beina i dag.

23 Apr 2021

Isen på Damtjern har løsnet fra land

Av Morten Synstelien

Damtjern har vært tappet ned, og er i ferd med å fylles opp. Så isen har løsnet fra land. Bildet er tatt fra demningen. Tynn is i det mørke feltet etter nattas kulde.

23 Apr 2021

Vil du spare 900 kroner i parkering?

Av Morten Synstelien

Dette er en snuplass, det er parkering forbudt og kommunen har startet med kontroller her. Det koster 50 kroner å parkere på plassen innenfor varmestua. Bota for ikke å betale er 950 kroner, så det kan være lønnsomt å betale de 50 kronene, alternativt parkere noen hundre meter lenger ned, der det er gratis å stå. Tømmerbilene snur her. Isen ligger fortsatt på Damtjern, men er løsnet fra land.