Vestre Morttjenn

Det er ikke reint få Morttjenn i Norge. Bare på Minneåsen mellom Hurdal og Mjøsa finnes tre: nordre, søndre og vestre, de to første beliggende i Eidsvoll kommune, det siste, som bildet er fra, i Hurdal. På vinteren passerer skiløype 969 Siridalsvegen – Aklangen rett forbi, på sommeren kan en følge sykkelrute 570 Hermods plass – Holtjennet til Aklangen, og der ta av vestover og følge den vesle veistumpen opp til tjernet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2021

Høst i Sandvika - Engervannet

Av Morten Synstelien

Den lille brua over Engervannet har flott fasong. Og endene koser seg i det varme høstværet. Bladene henger ennå bra på noen trær. Burde hatt med packraften og tatt en liten tur!

24 Okt 2021

Utsikt fra den grønne hytta ved gamle Retthellvei

Av Morten Synstelien

Det er noen hytter som ligger helt på kanten og som har flott utsikt. Her er det kveldssol lenge. Øyene i Steinsfjorden rett ned.

22 Okt 2021

Holtnesdalen: et viktig stidele

Av Odd Tore Saugerud

I teksten til bilde nr. 38065 står det at vi overså der stien med hvit mann på rød bakgrunn tar av fra stien ned midtryggen, som er en del av den merkede Blekkulfstien. Men kameraet fikk skiltingen før delet med seg på bildet tatt fra brua på bilde nr. 38064. Litt lenger mot nord går Blekkulfstien opp en liten flatere dal mot venstre, mens stien med hvit mann tar brått av opp en rygg på nordøstsiden av bekken. Ovenfor brua renner bekken i en trang dal med sider av berg i stedet for av leire. En vannledning i form av en plastslange viser at det er noen inngrep også i naturreservatet.