Mønevanndemningen

Demningen i Mønevann er en gråsteindemning fra omkring 1860-tallet som demmer opp vannet om lag fem meter. Toppen av krona har et senere påstøp av betong. Fra den ble vannet ført i vannrenne av tre på trefundamenter til Østmorksaga. Det er ikke synlige spor etter denne vannrenna.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Okt 2021

Vestre Morttjenn

Av Thore Knudsen

Det er ikke reint få Morttjenn i Norge. Bare på Minneåsen mellom Hurdal og Mjøsa finnes tre: nordre, søndre og vestre, de to første beliggende i Eidsvoll kommune, det siste, som bildet er fra, i Hurdal. På vinteren passerer skiløype 969 Siridalsvegen – Aklangen rett forbi, på sommeren kan en følge sykkelrute 570 Hermods plass – Holtjennet til Aklangen, og der ta av vestover og følge den vesle veistumpen opp til tjernet.

25 Okt 2021

Høst i Sandvika - Engervannet

Av Morten Synstelien

Den lille brua over Engervannet har flott fasong. Og endene koser seg i det varme høstværet. Bladene henger ennå bra på noen trær. Burde hatt med packraften og tatt en liten tur!

24 Okt 2021

Utsikt fra den grønne hytta ved gamle Retthellvei

Av Morten Synstelien

Det er noen hytter som ligger helt på kanten og som har flott utsikt. Her er det kveldssol lenge. Øyene i Steinsfjorden rett ned.