Urskog midt i Oslo

Etter hvert renner Alna gjennom en elvedal med ganske flat grunn med leirjord. Her er det gammel, mosegrodd løvskog, en herlig blanding av høye trær og falne kjemper, og områder med kratt og sumpskog.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Nov 2021

Brynsfossen

Av Odd Tore Saugerud

Rett etter Bryn stasjon begynner den mest interessante delen av Alnas nedre del. Ut av et hull under den røde mursteinsbygningen renner den og danner den lange Brynsfossen. Bygningen huser Joh. Petersen A/S – lin og bomullsvarefabrikker, og skal være oppført i 1912. Firmaet ble etablert i 1889 med tekstiltapet som spesialitet, og var i drift til 1976.

13 Nov 2021

Fin sti over Rambergåsen

Av Erik Unneberg

Den blåmerkede stien over Rambergåsen (øst for Tangenåsen) var ganske tørr og joggeskovennlig i dag. Her er vi drøyt 280 moh., på vei nordover.

13 Nov 2021

Fortsatt høst i Sørkedalen

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt rett ovenfor Årnes, fra blåstien som går langs skillet mellom kulturlandskapet og skogen sørøst for Tangenåsen. Bortsett fra en liten snøklatt til høyre for Wyllerløypa helt til venstre i bildet, er det lite som tyder på at vinteren kommer med det første. Traktoreggene ligger ute på jordet, og det er flere varmegrader i luften. Heller ikke ikke er det tele i bakken, og Bogstadvannet (til høyre i bildet) er isfritt. Det er trist at skisesongen lar vente på seg, men det var kjempefint å ferdes til fots i dag.