Fra Atjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

16 Feb 2005

I opplag ved Bleiksjøen

Av Erik Unneberg

Bleiksjøen på Krokskogen er et godt fiskevann. Kanskje båten venter på fisketurer til sommeren?

16 Feb 2005

God glid over Storflåtan!

Av Erik Unneberg

Foreløpig er det litt lite sne til å preparere løypene over Storflåtan, men det er likevel greit å gå over vannet!

12 Feb 2005