Midtskogen

Midtskogen var et naturlig stoppested på Kongeveien på 1800-tallet, og fikk for øvrig skjenkerett for brennevin allerede i 1847! Ikke langt herfra ligger også Midtskogstenen som var kjentmannspost i 2000 – 2002. Stenen omtales av Oslo-bispen Jens Nilssøn, som i 1594 var på visitas til Hadeland og Hedemarken. Bispen med sitt følge stoppet ved stenen for å hvile, spise og skifte hester, før han ble geleidet videre til Norderhov av sognepresten. Midtskoggrana står rett ved veien - omkretsen i brysthøyde er over 3,5 meter!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2005

Frøshaug en dag i juli

Av Erik Unneberg

Frøshaug ligger ved den gamle kongevei mellom Kleivstua og Jonsrud i Lommedalen. Stedet disponeres av Norske Studenters Roklub.

26 Jul 2005

Rester av fordums kjøredoning ved Frøshaug

Av Erik Unneberg

Dette fortidens "bilvrak" er fra en tid da ordentlige hestekrefter stod for fremdriften!

26 Jul 2005

Sommerstille på Bureheim

Av Erik Unneberg

Her var det servering tidligere. Bureheim ligger rett inntil Kongeveien (sør for Kleivstua), men er delvis skjult fra veien på grunn av vegetasjonen.