Tobonn - innerst i Lommedalen

Tobonn er en grei innfallsport til Krokskogen, både sommer og vinter. Det er god plass for bilparkering, og spesielt på fine skidager er Tobonn et fint alternativ til den meget populære utgangspunktet By. Det er skiløype til By som ligger 1,3 km unna. Det går også en stedvis bartt, rødmerket løype opp til Rognlivann (3 km) og Jonsrudkampen med videre forbindelse til Vivangen, Dammyrdalen eller Gråseterhytta. Blåmerkete stier går blant annet til Brunkollen (9 km), Vensåsseter (2 km), Burud P-plass (6 km), Skansebakken (9 km), Kampeseter (8 km), Løvlia (15 km) og Triungsvann (5 km)

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jul 2005

Balderbrå ved Rognlivann

Av Erik Unneberg |

Rognlivann ligger 3 km opp fra Tobonn. Det er flere hytter i området rundt dette idylliske vannet, hvor det på sensommeren og høsten vokser bl. a. balderbrå ved bredden.

30 Jul 2005

Jonsrudkampen - mellom Lommedalen og Sørkedalen

Av Erik Unneberg

På 400 meters høyde, og i disse dager blant mjødurt og hvitkløver, ligger Jonsrudkampen. Her passerer skiløype og sykkelsti som går mellom Tobonn i Lommedalen og Gråseterhytta i Sørkedalen.

26 Jul 2005

Panorama fra Kronprinsens utsikt

Av Erik Unneberg

Kronprinsens utsikt ligger like ved Kleivstua, og byr på vidt utsyn. Til venstre i bildet ser vi Storøya i Tyrifjorden, mens Sundvollen er i bildets sentrum. Steinsfjorden til høyre