Søndagskveld nord i Plassedammen

Plassedammen ligger noen få km nord for Tverrelva på Krokskogen, og det finnes fisk i vannet! OFA setter av og til ut ørret her

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Aug 2005

Karoline, Ingrid og Margit var førnøyde etter blåbærturen

Av Oddvin Lund

En tur i Syverudskogen i Sørmarka resulterte i mange liter fin blåbær.

05 Aug 2005

Skoglund - Et fint utgangspunkt for tur i Vestmarka

Av Erik Unneberg

Like ved E-16 starter både rød- og blåmerkede løyper inn i Vestmarka. Vinterstid er dette et snesikkert utgangspunkt! Og om sommeren kan man starte herfra og sykle sydover inn i Vestmarka mot Svartvann.

04 Aug 2005

Kveldsfiske i Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød |

Ørreten var ikke interessert i spinnerne våre i dag, men abboren var desto mer villig!